Web Sitesi Zorunluluğu

AB'ye uyum kapsamında hazırlanan yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden itibaren, her sermaye şirketine Web sitesi sahibi olma zorunluluğu getirildi. Bunun sebebi, şirketin tüm işlemlerinin internet ortamına taşınması mecburiyeti olarak belirtildi. Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içerisinde internet sitesini oluşturmayan şirket yöneticilerine ise, 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar, yani 2 milyar liradan 30 milyar liraya kadar adli para cezası öngörülüyor.

Tüm sermaye şirketlerine Web sitesi zorunluluğu geliyor webHalihazırda, TOBB ( Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) verilerine göre Türkiye’de 1,3 milyonu aşkın şirket mevcut. Bunlarınsa sadece yaklaşık 130.000 tanesinin yani %10'unun Web sitesi bulunuyor.

Türkiye'deki büyük şirketlerin hemen hepsinin bir Web sitesi bulunurken, bu oran orta ölçekli firmalarda %50'lerde, küçük ölçeklilerde ise sadece %10'larda seyrediyor. KOBİ'lerin (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) ülkemizdeki tüm ticari şirketlerin %97'sini oluşturduğunu gözönünde alırsak bu mecburiyet, denetim açısından devlete çok büyük bir fayda sağlamasa dahi, firmaların kendilerine sağlayacağı faydanın büyüklüğü aşikar.

Özellikle ihracatın temel hedef olduğu KOBİ'lerde; ciddiye alınabilir bir firma imajının oturtulması , güncelliğin sağlanması, müşterilerin yeniliklerden an be an haberdar edilmesi, sipariş alım ve veriminin hızlandırılması ve daha pek çok açıdan bu en ucuz maliyetli tanıtım aracının mecbur kılınması kesinlikle inanılmaz bir gerekliliğe sahip.

tasarlıyoruz